<meta http-equiv=refresh content="0; url=/Alerts/EnableScriptsPlease"><style type=text/css>body{display:none}</style>
 • USD
 • EUR
 • RUB
 • TRY
 • JPY
 • SGD
 • MYR
 • HKD
 • UAH
 • CNY
 • AUD
 • CAD
 • GBP
 • English
 • Deutsch
 • 中文
 • Русский
 • Türk
 • 日本語
Şuna göre sırala:
Oleksandra Krushinska
Oleksandra Krushinska
Konum
Ukrayna
Hakkımda
I have a degree as an Interpreter from German, and have been translating professionally since 2013. My native languages are Ukrainian and Russian. I speak German, English and Polish fluently. For the past two years, I have been working and studying in Austria and Poland, and that has helped me to master my German and Polish, respectively. I have experience translating texts with wide range of subjects, including, but not limited to, legal, technical, political and creative texts.
100%
Kalite
100%
Zaman Yönetimi
11 incelemeye göre
Çeviri
0.128 sözcük
başına
108 bin sözcük 33 proje
16:13 Son görülme:
24 dakika önce
Çeviri
0.64 sözcük
başına
34 bin sözcük 2 proje
16:13 Son görülme:
7 gün önce
Mariia Hutor
Mariia Hutor
Konum
Ukrayna
Hakkımda
Дипломированный переводчик, редактор. Рабочие языки - украинский, русский, польский. Более 20 лет работы переводчиком, литературным редактором, корректором.
Çeviri
0.145 sözcük
başına
134 bin sözcük 34 proje
Myroslav K
Myroslav K
Konum
Ukrayna
Hakkımda
Занимаюсь переводами и редактированием с 2008 г., разная тематика, в т.ч. личная переписка, деловые отношения, коммерческие отношения.
100%
Kalite
100%
Zaman Yönetimi
2 incelemeye göre
Çeviri
0.121 sözcük
başına
1 milyon sözcük 6 proje
16:13 Son görülme:
23 saat önce
Çeviri
0.163 sözcük
başına
20 bin sözcük 91 proje
Olesya Spodarik
Olesya Spodarik
Konum
Ukrayna
Hakkımda
Маю досвід з перекладом статей, курсових, анотацій, медичних документів, юридичних текстів.
Çeviri
0.065 sözcük
başına
43 bin sözcük
16:13 Son görülme:
6 gün önce
Halina Kuras
Halina Kuras
Konum
Ukrayna
Hakkımda
Хорошо знакома с медицинской тематикой и фармацевтикой, работала 15 лет врачом-реаниматологом.
Çeviri
0.149 sözcük
başına
32 bin sözcük
16:13 Son görülme:
7 gün önce
Veronika Gudachok
Veronika Gudachok
Konum
Ukrayna
Hakkımda
Работаю преподавателем польского языка 4 года, а также переводчиком - более трех лет. Имею опыт письменного перевода разной тематики. Это документы стандартного образца (дипломы, аттестаты, паспорта, свидетельства о рождении, о браке, о смерти, учебные свидетельства и т.д.), медицинская тематика (справки, результаты анализов, медицинские заключения), юридическая тематика (налоговые документы, договора, доверенности), транспортные документы, страховки. Также имею опыт перевода дипломных робот.
Çeviri
0.017 sözcük
başına
43 bin sözcük
Alla Boichenko
Alla Boichenko
Konum
Ukrayna
Hakkımda
Hello, I would be glad to offer you translation services. My previous work record has taught me to maintain excellent level of accuracy and attention to detail. I have an enormous capacity for work. When it comes to professionalism, I am dedicated, conscientious, and efficient in meeting deadlines and achieving results. Inspired by espresso, words and good music.
80%
Kalite
7 incelemeye göre
Çeviri
0.32 sözcük
başına
103 bin sözcük 9 proje
Alla Slisarenko
Alla Slisarenko
Konum
Ukrayna
Hakkımda
Профессиональный переводчик.
Çeviri
0.099 sözcük
başına
9 474 sözcük
16:13 Son görülme:
2 gün önce
Anna Lehotska
Anna Lehotska
Konum
Ukrayna
Hakkımda
Опыт работы с ПК (уверенный пользователь), сертификат Microsoft Office (Certifikate Microsoft IT Academy Member), быстрый набор текста; Знание украинского языка (родной), русский, польский - свободный, английский (средний уровень). Личные качества: Ответственность, пунктуальность, способность к самообучению, грамотность, умение работать в стрессовых условиях, оперативность.
Çeviri
0.077 sözcük
başına
55 bin sözcük 12 proje
Çeviri
0.099 sözcük
başına
97 bin sözcük
Marczynski Anton
Marczynski Anton
Konum
Polonya, Warsaw
Hakkımda
Tłumaczenia (najważniejsze): 1. Tłumaczenie z języka polskiego i francuskiego (poezja Jeana Auvray'a En extase je tombe) na ukraiński: Збіґнєв Міколейко, Анатомічне розп’яття, "Артанія", число 4, 2008 (книга 13), с.40-42. – Zbigniew Mikołejko, Anatomiczne ukrzyżowanie, "Tygodnik Powszechny", Nr 30 (3081), 27 lipca 2008). 2. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Цезары Водзинский, Постмодерная Россия, 14 tys. znaków. Referat wygłoszony przez Autora na Międzynarodowym Forum Humanistycznym w Baku (Baku International Humanitarian Forum) 11 października 2011 roku. – Cezary Wodziński, Postmoderna Rosja. 3. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Цезары Водзинский, Что-то не так. Против онтологической корректности, 2012, 44 tys. znaków. Fragment książki Logo nieśmiertelności, przetłumaczony w ramach programu Sample Translations ©Poland „Instytutu Książki” . – Cezary Wodziński, Logo nieśmiertelności. Przypisy Platona do Sokratesa. 4. Tłumaczenie z języka angielskiego na ukraiński: Зиґмунт Бауман, Плинні часи. Життя в добу непевності, Київ, «Критика», 2013. Książka przetłumaczona w ramach Programu Translatorskiego ©Poland „Instytutu Książki”. – Zygmunt Bauman, Liquid Times. Living in an Age of Uncertainty, Cambridge, Polity Press, 2007. 5. Tłumaczenie z języka polskiego i francuskiego (barokowa poezja francuska) na ukraiński: Збіґнєв Міколейко, Смерть і текст. Остаточна ситуація в перспективі слова, Київ, «Критика», 2014 – w przygotowaniu do druku. Książka przetłumaczona w ramach Programu Translatorskiego ©Poland „Instytutu Książki”. – Zbigniew Mikołejko, Śmierć i tekst. Sytuacja ostateczna w perspektywie słowa, "słowo/obraz terytoria", Gdańsk, 2001. 6. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Kostiantyn Tyszczenko, Geny, Język, Ukraina (poszukiwanie wydawcy) – Костянтин Тищенко, Гени, мова, Україна, Київ, НТУУ «КПІ», 2012. 7. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Малгожата Реймер, Бухарест. Пыль и кровь (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Małgorzata Rejmer, Bukareszt. Kurz i krew (fragment). 8. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Тохман, Элои, Элои (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Wojciech Tochman, Eli, Eli (fragment). 9. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Ежи Пильх, Много демонов (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Jerzy Pilch, Wiele demonów (fragment). 10. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Павел Смоленский, Глаза, засыпанные песком (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2014, Kraków, „Instytut Książki”. – Paweł Smoleński, Oczy zasypane piaskiem (fragment). 11. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Ягельский, Трубач из Тембисы. Дорога к Манделе (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2014, Kraków, „Instytut Książki”. – Wojciech Jagielski, Trębacz z Tembisy. Droga do Mandeli (fragment). 12. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski sześciu tekstów № 281 „Kultury Liberalnej”, w tym tekstów Oli Hnatiuk, Bernarda-Henri Lévy’ego, Iwana Krystewa, Bernarda Kouchnera, Andrzeja Waśkiewicza oraz przedmowy, stworzonej przez Redakcję „Kultury Liberalnej” (maj 2014). 13. Tłumaczenie z języka polskiego na ukraiński dziewięciu tekstów do ukraińskiej wersji „Kultury Liberalnej”, w tym teksty Łukasza Jasiny, Jarosława Hrycaka, Gernota Erlera, Tomasza Piechala, Tomasza Stryjka oraz Bartłomieja Sienkiewicza (styczeń-luty 2015). 14. Tłumaczenie z języka polskiego oraz angielskiego na ukraiński kilkuset wywiadów dla audycji Redakcji Ukraińskiej Polskiego Radia dla Zagranicy (Warszawa), w tym m.in. dla 379 audycji autorskich (marzec 2007-sierpień 2012). 15. Tłumaczenie z języka polskiego na ukraiński wspólnie z Julią Marczyńską: Анна Ауґустиняк, Я кохала, коли вона відійшла (poszukiwanie wydawcy). Фрагмент книги (37 тисяч знаків) перекладено у рамках програми Sample Translations ©Poland Інституту книги (Instytut Książki). – Anna Augustyniak, Kochałam, kiedy odeszła, Warszawa, Nisza, 2013. 16. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Ягельский, Все войны Лары (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2015, Kraków, Instytut Książki. – Wojciech Jagielski, Wszystkie wojny Lary (fragment). 17. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Анна Янко, Малое уничтожение (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2015, Kraków, Instytut Książki. – Anna Janko, Mała zagłada (fragment). 18. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Serhij Żadan, Wolność jako odpowiedzialność [w:] Medytacje filozoficzne w Łazienkach, pod red. Mateusza Falkowskiego oraz Antona Marczyńskiego, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa, 2015. – Сергій Жадан, Свобода як відповідальність (rękopis). 19. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Kostiantyn Tyszczenko, Po co językoznawstwu metateoria? [w:] Medytacje filozoficzne w Łazienkach, pod red. Mateusza Falkowskiego oraz Antona Marczyńskiego, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa, 2015. – Костянтин Тищенко, Навіщо мовознавству метатеорія? (rękopis). 20. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Миссия: Польша. Владислав Бартошевский, Ян Новак-Езёранский (Музей Пана Тадеуша, Оссолинеум, Главная экспозиция), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 2016. – Misja: Polska: Władysław Bartoszewski, Jan Nowak-Jeziorański. 21. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Рукопись Пана Тадеуша (Музей Пана Тадеуша, Оссолинеум, Главная экспозиция), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 2016. – Rękopis Pana Tadeusza.
Çeviri
0.32 sözcük
başına
63 bin sözcük
Çeviri
0.142 sözcük
başına
596 sözcük
Çeviri
0.052 sözcük
başına
161 sözcük
Vasiliy Kisilenko
Vasiliy Kisilenko
Konum
Ukrayna
Hakkımda
Хорошо владею деловыми текстами
83%
Kalite
88%
Zaman Yönetimi
8 incelemeye göre
Çeviri
0.11 sözcük
başına
117 bin sözcük 37 proje
16:13 Şu anda çevrimiçi
Çeviri
0.012 sözcük
başına
Andriy Adamovych
Andriy Adamovych
Konum
Polonya, Rzeszow
Hakkımda
Свободно общаюсь в трёх языках, не составит труда сделать перевод.
Çeviri
0.008 sözcük
başına
Çeviri
0.099 sözcük
başına
5 633 sözcük
97%
Kalite
99%
Zaman Yönetimi
14 incelemeye göre
Çeviri
0.11 sözcük
başına
298 bin sözcük 126 proje
16:13 Şu anda çevrimiçi
Kristina Pankiv Pankiv
Kristina Pankiv Pankiv
Konum
Ukrayna
Hakkımda
Ответсвенная девушка, которая хорошо владеет тремя языками на всех уровнях. С огромным желанием работать и развиваться в сфере перевода. Люблю узнавать что то новое, а также улучшать навыки во всех жизненых сферах.
Çeviri
0.035 sözcük
başına
Olga Naglovska
Olga Naglovska
Konum
Polonya, Katowice
Hakkımda
сделаю работу качественно и быстро
Çeviri
0.11 sözcük
başına
1 845 sözcük
Olena Chylak
Olena Chylak
Konum
Polonya, Warsaw
Hakkımda
Лектор и переводчик. Делаю переводы с / на польский, русский, украинский, английский и французский языки. Переводы документов с / на польский, русский, украинский как заверенные (присяжные с печатью), так и обычные документы. Я работаю с присяжными переводчиками. Lektor i tłumacz. Wykonuję tłumaczenia z/na język polski, rosyjski, ukraiński, angielski i francuski. Przygotowuję tłumaczenia dokumentów zarówno poświadczonych jak i zwykłych. Współpracuję z tłumaczami przysięgłymi. Teacher and translator. I translate from / into Polish, Russian, Ukrainian, English and French. I work with sworn translators.
Çeviri
0.163 sözcük
başına
Mister Tee
Mister Tee
Konum
Ukrayna
Hakkımda
Translation from Polish to Ukraine in fiction literature, historical records from 16-21th c.
Çeviri
0.077 sözcük
başına
54 sözcük
Mykola Orlykovskyi
Mykola Orlykovskyi
Konum
Polonya, Познань
Hakkımda
Перевод как хобби. Рабочие языки - украинский, польский, русский.
Çeviri
0.149 sözcük
başına
Çeviri
0.099 sözcük
başına
42 sözcük
Natalya Martynyuk
Natalya Martynyuk
Konum
Ukrayna
Hakkımda
Прежде работала репетитором польского языка, жила в Польше более 5 лет
Çeviri
0.026 sözcük
başına
10.8 bin sözcük
Nataliya Lishchuk
Nataliya Lishchuk
Konum
Ukrayna
Hakkımda
Working experience in business field has given me an opportunity to become proficient in translating economic texts. I have experience in localization of IT-products. It would be great to try something new, like translation of video content.
Çeviri
0.111 sözcük
başına
Elena Ukrainets
Elena Ukrainets
Konum
Ukrayna
Hakkımda
I'm multilinguist, freelancer. Swedish, Polish, Russian, Ukrainian translator. See my portfolio: https://drive.google.com/drive/folders/0Bx8OwhHyQq6uLW9HeGdEbTV3VDg
Çeviri
0.151 sözcük
başına
4 357 sözcük
Çeviri
0.425 sözcük
başına
310 sözcük
Liudmila Mazur
Liudmila Mazur
Hakkımda
Имею многолетний опыт работы редактора научной литературы в технологическом университете. Делаю переводы с польского языка на украинский и русский. Польский язык сертифицирован. Родной язык - украинский и русский.
Çeviri
1.92 sözcük
başına
1 sözcük
Çeviri
0.32 sözcük
başına
Dan Smith
Dan Smith
Konum
Ukrayna
Hakkımda
For more than 16 years I have been working with various types of translations from / into Polish and German languages
Çeviri
0.099 sözcük
başına
3 399 sözcük
Çeviri
0.099 sözcük
başına
Çeviri
0.32 sözcük
başına
Çeviri
0.07 sözcük
başına
188 proje
Yuriy Pavlyuk
Yuriy Pavlyuk
Konum
Ukrayna
Hakkımda
I work as a translator in a trading company since 2003. My duties include not just translation, but also communication and negotiation with suppliers and partners from abroad, concluding deals and arranging all the documentation for importing and exporting of equipment and spare parts for agricultural and industrial machinery. So, I work mostly with technical specifications at my day time job. But I also work additionally for extra income in my spare time as a translator with all kinds of topics.
Çeviri
0.099 sözcük
başına
1 430 sözcük
Olga Makarova
Olga Makarova
Konum
Ukrayna
Hakkımda
Пунктуальная, оперативная, аккуратная, постоянно стремлюсь к развитию и повишению квалификации, работаю на результат, владею грамотной речью, отличаюсь ответственностью, исполнительностью, внимательностью, трудолюбием.
Çeviri
0.192 sözcük
başına
290 sözcük
Çeviri
0.099 sözcük
başına
478 sözcük
Vita Kozlan
Vita Kozlan
Hakkımda
Народилась в Польщі, ходила там до садочка. В перший клас приїхала на Україну і продовжила вивчати польську мову у вищих навчальних закладах😊👌🏻 Буду рада допомогти всім, хто цього потребує)
Çeviri
0.007 sözcük
başına
Çeviri
0.32 sözcük
başına
Çeviri
0.099 sözcük
başına
71 sözcük
Çeviri
0.099 sözcük
başına
Kateryna|Gryniuk
Kateryna|Gryniuk
Konum
Hollanda
Hakkımda
translator, interpreter, teacher, analyst, researcher
Çeviri
0.11 sözcük
başına
Çeviri
0.149 sözcük
başına
Julia Novytska
Julia Novytska
Konum
Polonya, Gdansk
Hakkımda
С 2015 года практикую переводы с польского на русский и украинский языки, в сфере продаж и менеджмента. Перевод веб-сайтов моды, ресторанов на русский язык. Перевод аннотаций, резюме, анкет, бланков, документации. Перевод новостей, обзоров, статей из различных областей: мода, автомобили, спорт, туризм, политика, строительство и недвижимость, шоу-бизнес, компьютеры и т.д. Перевод художественной литературы, биографий. Перевод резюме, документов по трудоустройству, договоров, контрактов, телефонных разговоров, сопровождение.
Çeviri
0.099 sözcük
başına
329 sözcük
Çeviri
0.192 sözcük
başına
Çeviri
0.099 sözcük
başına
Andrew Kuranov
Andrew Kuranov
Konum
Ukrayna
Hakkımda
I perform professional translations of texts, videos and audio files on a very diverse topics. Translation, editing and proofreading between some of the most widely spoken European languages. High quality, fast performance, and individual approach to the customer are guaranteed!
Çeviri
0.099 sözcük
başına
2 729 sözcük
Elena Fadeeva
Elena Fadeeva
Konum
Polonya, Lublin
Hakkımda
Учусь в Польше, город Люблин на менеджмента. Бакалавр, заканчиваю 2 курс.
Çeviri
0.355 sözcük
başına
Ekip iste
Filtreler
Sözcük başına ücret
başlangıç:
bitiş