<meta http-equiv=refresh content="0; url=/Alerts/EnableScriptsPlease"><style type=text/css>body{display:none}</style>
 • USD
 • EUR
 • RUB
 • TRY
 • JPY
 • SGD
 • MYR
 • HKD
 • UAH
 • CNY
 • AUD
 • CAD
 • GBP
 • English
 • Deutsch
 • 中文
 • Русский
 • Türk
 • 日本語
Şuna göre sırala:
Bogdan|Veselovskiy
Bogdan|Veselovskiy
Konum
Ukrayna
Hakkımda
Выполняю переводы указанных языковых пар в сферах юриспруденции, общая тематика и другие. Опыт работы почти 4 года. На SmartCat с июля 2017 года. За это время выполнил 33 проекта
100%
Kalite
100%
Zaman Yönetimi
5 incelemeye göre
Çeviri
0.198 sözcük
başına
256 bin sözcük 45 proje
Çeviri
0.64 sözcük
başına
34 bin sözcük 2 proje
18:16 Son görülme:
7 gün önce
Çeviri
0.227 sözcük
başına
2.4 milyon sözcük 56 proje
19:16 Son görülme:
73 dakika önce
Olga Vatamanyuk
Olga Vatamanyuk
Konum
Ukrayna
Hakkımda
Владею в совершенстве 3 иностранными языками (английский, французский, немецкий)
100%
Kalite
100%
Zaman Yönetimi
4 incelemeye göre
Çeviri
0.026 sözcük
başına
10.7 bin sözcük 13 proje
18:16 Son görülme:
4 saat önce
Çeviri
0.145 sözcük
başına
20 bin sözcük 91 proje
Çeviri
1.063 sözcük
başına
149 bin sözcük
Son görülme:
56 dakika önce
Aleksandra Dikaya
Aleksandra Dikaya
Konum
Ukrayna
Hakkımda
Переводчик-фрилансер художественных, юридических, технических текстов.
Çeviri
0.064 sözcük
başına
24 bin sözcük
18:16 Son görülme:
2 gün önce
Arkady Davidenko
Arkady Davidenko
Konum
Ukrayna
Hakkımda
Participation in big projects: • Translation of a complete package of export documentation for Drilling Rig СБШ 252-МНА-32, English • Translation of main package of documentation for the lines of OTR and truck tires retreading equipment with further on-site work as an interpreter during mounting and precommissioning of the equipment mentioned, English • Translation of a package of documentation for “Inobill” on-line billing system, English • Translation of annual accounts for companies "Intermarket" and "Euroliga" etc., English • Interpreting for American managers from the sales department at Interpipe, a large metallurgical plant in the city of Dnipropetrovs'k, English • Interpreting for OSCE observers during 2014 presidential elections, English and French • Simult. and cons. for OSCE monitoring missions, English, French and Polish • Interpreting for ArcelorMittal representatives during their negotiations in Kryvy Righ, English, French, Polish and many others CV available at request
Çeviri
0.099 sözcük
başına
197 bin sözcük
18:16 Son görülme:
7 gün önce
Halina Kuras
Halina Kuras
Konum
Ukrayna
Hakkımda
Хорошо знакома с медицинской тематикой и фармацевтикой, работала 15 лет врачом-реаниматологом.
Çeviri
0.149 sözcük
başına
32 bin sözcük
Oksana Makovska
Oksana Makovska
Konum
Ukrayna
Hakkımda
Professional, reliable, deadline friendly, attentive, responsible.
Çeviri
0.111 sözcük
başına
26 bin sözcük
Anna Sedliar
Anna Sedliar
Konum
Ukrayna
Hakkımda
Ваш заказ + моё трудолюбие = отличный результат! Надеюсь на наше сотрудничество:)
Çeviri
0.103 sözcük
başına
43 bin sözcük
Çeviri
0.638 sözcük
başına
46 bin sözcük
Marczynski Anton
Marczynski Anton
Konum
Polonya, Warsaw
Hakkımda
Tłumaczenia (najważniejsze): 1. Tłumaczenie z języka polskiego i francuskiego (poezja Jeana Auvray'a En extase je tombe) na ukraiński: Збіґнєв Міколейко, Анатомічне розп’яття, "Артанія", число 4, 2008 (книга 13), с.40-42. – Zbigniew Mikołejko, Anatomiczne ukrzyżowanie, "Tygodnik Powszechny", Nr 30 (3081), 27 lipca 2008). 2. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Цезары Водзинский, Постмодерная Россия, 14 tys. znaków. Referat wygłoszony przez Autora na Międzynarodowym Forum Humanistycznym w Baku (Baku International Humanitarian Forum) 11 października 2011 roku. – Cezary Wodziński, Postmoderna Rosja. 3. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Цезары Водзинский, Что-то не так. Против онтологической корректности, 2012, 44 tys. znaków. Fragment książki Logo nieśmiertelności, przetłumaczony w ramach programu Sample Translations ©Poland „Instytutu Książki” . – Cezary Wodziński, Logo nieśmiertelności. Przypisy Platona do Sokratesa. 4. Tłumaczenie z języka angielskiego na ukraiński: Зиґмунт Бауман, Плинні часи. Життя в добу непевності, Київ, «Критика», 2013. Książka przetłumaczona w ramach Programu Translatorskiego ©Poland „Instytutu Książki”. – Zygmunt Bauman, Liquid Times. Living in an Age of Uncertainty, Cambridge, Polity Press, 2007. 5. Tłumaczenie z języka polskiego i francuskiego (barokowa poezja francuska) na ukraiński: Збіґнєв Міколейко, Смерть і текст. Остаточна ситуація в перспективі слова, Київ, «Критика», 2014 – w przygotowaniu do druku. Książka przetłumaczona w ramach Programu Translatorskiego ©Poland „Instytutu Książki”. – Zbigniew Mikołejko, Śmierć i tekst. Sytuacja ostateczna w perspektywie słowa, "słowo/obraz terytoria", Gdańsk, 2001. 6. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Kostiantyn Tyszczenko, Geny, Język, Ukraina (poszukiwanie wydawcy) – Костянтин Тищенко, Гени, мова, Україна, Київ, НТУУ «КПІ», 2012. 7. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Малгожата Реймер, Бухарест. Пыль и кровь (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Małgorzata Rejmer, Bukareszt. Kurz i krew (fragment). 8. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Тохман, Элои, Элои (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Wojciech Tochman, Eli, Eli (fragment). 9. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Ежи Пильх, Много демонов (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Jerzy Pilch, Wiele demonów (fragment). 10. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Павел Смоленский, Глаза, засыпанные песком (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2014, Kraków, „Instytut Książki”. – Paweł Smoleński, Oczy zasypane piaskiem (fragment). 11. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Ягельский, Трубач из Тембисы. Дорога к Манделе (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2014, Kraków, „Instytut Książki”. – Wojciech Jagielski, Trębacz z Tembisy. Droga do Mandeli (fragment). 12. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski sześciu tekstów № 281 „Kultury Liberalnej”, w tym tekstów Oli Hnatiuk, Bernarda-Henri Lévy’ego, Iwana Krystewa, Bernarda Kouchnera, Andrzeja Waśkiewicza oraz przedmowy, stworzonej przez Redakcję „Kultury Liberalnej” (maj 2014). 13. Tłumaczenie z języka polskiego na ukraiński dziewięciu tekstów do ukraińskiej wersji „Kultury Liberalnej”, w tym teksty Łukasza Jasiny, Jarosława Hrycaka, Gernota Erlera, Tomasza Piechala, Tomasza Stryjka oraz Bartłomieja Sienkiewicza (styczeń-luty 2015). 14. Tłumaczenie z języka polskiego oraz angielskiego na ukraiński kilkuset wywiadów dla audycji Redakcji Ukraińskiej Polskiego Radia dla Zagranicy (Warszawa), w tym m.in. dla 379 audycji autorskich (marzec 2007-sierpień 2012). 15. Tłumaczenie z języka polskiego na ukraiński wspólnie z Julią Marczyńską: Анна Ауґустиняк, Я кохала, коли вона відійшла (poszukiwanie wydawcy). Фрагмент книги (37 тисяч знаків) перекладено у рамках програми Sample Translations ©Poland Інституту книги (Instytut Książki). – Anna Augustyniak, Kochałam, kiedy odeszła, Warszawa, Nisza, 2013. 16. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Ягельский, Все войны Лары (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2015, Kraków, Instytut Książki. – Wojciech Jagielski, Wszystkie wojny Lary (fragment). 17. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Анна Янко, Малое уничтожение (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2015, Kraków, Instytut Książki. – Anna Janko, Mała zagłada (fragment). 18. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Serhij Żadan, Wolność jako odpowiedzialność [w:] Medytacje filozoficzne w Łazienkach, pod red. Mateusza Falkowskiego oraz Antona Marczyńskiego, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa, 2015. – Сергій Жадан, Свобода як відповідальність (rękopis). 19. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Kostiantyn Tyszczenko, Po co językoznawstwu metateoria? [w:] Medytacje filozoficzne w Łazienkach, pod red. Mateusza Falkowskiego oraz Antona Marczyńskiego, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa, 2015. – Костянтин Тищенко, Навіщо мовознавству метатеорія? (rękopis). 20. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Миссия: Польша. Владислав Бартошевский, Ян Новак-Езёранский (Музей Пана Тадеуша, Оссолинеум, Главная экспозиция), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 2016. – Misja: Polska: Władysław Bartoszewski, Jan Nowak-Jeziorański. 21. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Рукопись Пана Тадеуша (Музей Пана Тадеуша, Оссолинеум, Главная экспозиция), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 2016. – Rękopis Pana Tadeusza.
Çeviri
0.32 sözcük
başına
63 bin sözcük
Çeviri
0.122 sözcük
başına
2 329 sözcük
Vasiliy Kisilenko
Vasiliy Kisilenko
Konum
Ukrayna
Hakkımda
Хорошо владею деловыми текстами
83%
Kalite
88%
Zaman Yönetimi
8 incelemeye göre
Çeviri
0.11 sözcük
başına
117 bin sözcük 37 proje
18:16 Şu anda çevrimiçi
Çeviri
0.32 sözcük
başına
237 sözcük
Çeviri
0.32 sözcük
başına
Anastasiya Kabanets
Anastasiya Kabanets
Konum
Ukrayna
Hakkımda
Учусь на 3 курсе в КНУ им.Тараса Шевченка, специальности перевод с французского и английского языка.
Çeviri
0.116 sözcük
başına
16 sözcük
Ollie Bodnarchuk
Ollie Bodnarchuk
Konum
Ukrayna
Hakkımda
Experienced in IT-related translation, as well as scientific articles ranging from Social Studies to Computer Sciences. I have also worked on parts of various manuals and self-improvement books. An avid reader myself, I also enjoy translating fiction and children's books.
Çeviri
0.111 sözcük
başına
955 sözcük
Çeviri
0.099 sözcük
başına
5 sözcük
97%
Kalite
99%
Zaman Yönetimi
14 incelemeye göre
Çeviri
0.11 sözcük
başına
298 bin sözcük 126 proje
18:16 Şu anda çevrimiçi
Olena Chylak
Olena Chylak
Konum
Polonya, Warsaw
Hakkımda
Лектор и переводчик. Делаю переводы с / на польский, русский, украинский, английский и французский языки. Переводы документов с / на польский, русский, украинский как заверенные (присяжные с печатью), так и обычные документы. Я работаю с присяжными переводчиками. Lektor i tłumacz. Wykonuję tłumaczenia z/na język polski, rosyjski, ukraiński, angielski i francuski. Przygotowuję tłumaczenia dokumentów zarówno poświadczonych jak i zwykłych. Współpracuję z tłumaczami przysięgłymi. Teacher and translator. I translate from / into Polish, Russian, Ukrainian, English and French. I work with sworn translators.
Çeviri
0.099 sözcük
başına
Çeviri
0.249 sözcük
başına
Tatyana Salnikova
Tatyana Salnikova
Konum
Ukrayna
Hakkımda
Опыта и навыков пока что нету, но я человек перспективный и на лету схватываю опыт.
Çeviri
0.199 sözcük
başına
Miroslava Skrypnik
Miroslava Skrypnik
Konum
Ukrayna
Hakkımda
Я историк и археолог, параллельно изучаю французский. В приоритете исторические тексты, так как это подходит под мою специализацию, но могу переводить разные виды работ по других темам.
Çeviri
0.103 sözcük
başına
Çeviri
0.425 sözcük
başına
310 sözcük
Katerina Rashevska
Katerina Rashevska
Konum
Ukrayna
Hakkımda
Ответственный, коммуникабельный, хорошо образованный работник. Задания выполняю качественно и быстро. Энтузиаст. Благодаря широкому кругозору могу переводить совершенно разные тематики. Опыт работы в переводах - 2 года.
Çeviri
0.03 sözcük
başına
Natalya Lisun
Natalya Lisun
Konum
Ukrayna
Hakkımda
Добрый день на протяжении 5 лет я училась в Бельгии во французской зоне и на данный момент спустя 6 лет работаю во французской компании на должности помощника генерального директора. У меня достаточно опыта как в письменном так и в устном переводе, свободное время и желание найти дополнительный источник практики. Bonjour Ai passé 5 ans d’étude en Belgique dans la région francophone et a l’instant je travaille dans une société française depuis 6 ans comme une assistante du Directeur Générale. J’ai suffisamment d’expérience dans la traduction écrit comme oral, de temps et l’envie de trouver une autre source de pratique.
Çeviri
0.322 sözcük
başına
290 sözcük
Çeviri
0.96 sözcük
başına
Andrey Bilyy
Andrey Bilyy
Konum
Ukrayna
Hakkımda
Мне очень нравится французский язык
Çeviri
0.055 sözcük
başına
Kateryna|Gryniuk
Kateryna|Gryniuk
Konum
Hollanda
Hakkımda
translator, interpreter, teacher, analyst, researcher
Çeviri
0.11 sözcük
başına
Çeviri
0.09 sözcük
başına
Çeviri
0.32 sözcük
başına
Çeviri
0.448 sözcük
başına
Alieksieienko Olga
Alieksieienko Olga
Konum
Ukrayna
Hakkımda
Translation of text from English, Franch to Ukranian, Russian.
Çeviri
0.32 sözcük
başına
Çeviri
0.32 sözcük
başına
Çeviri
0.099 sözcük
başına
92 sözcük
Iryna Koshulap
Iryna Koshulap
Konum
Macaristan
Hakkımda
I have professional training and eleven years of experience in English to Ukrainian/Russian translation, working mainly with marketing materials, human rights and international development documents, pharmaceutical and medical texts, real estate contracts, and academic literature (social sciences). Among my direct clients, you will find DuPont (Ukraine) and the UNDP (Bratislava office). I will be happy to provide a list of recent projects and references upon request.
Çeviri
0.512 sözcük
başına
Çeviri
0.32 sözcük
başına
Çeviri
0.32 sözcük
başına
Çeviri
0.32 sözcük
başına
Çeviri
0.32 sözcük
başına
Çeviri
0.32 sözcük
başına
Çeviri
0.32 sözcük
başına
Çeviri
0.32 sözcük
başına
Çeviri
0.32 sözcük
başına
Çeviri
0.32 sözcük
başına
Çeviri
0.32 sözcük
başına
Çeviri
0.32 sözcük
başına
Çeviri
0.32 sözcük
başına
Ekip iste
Filtreler
Sözcük başına ücret
başlangıç:
bitiş